Thứ Ba, 19 tháng 2, 2008

Cát bụi

Vây là Sâm mât me ...
1h51', chuông điên thoai reo, nhìn thây sô đt cua Sâm, mình biêt là Sâm đã mât me... Giong nói cua Sâm nghen ngào, méo mó ...Không bàng hoàng, không đôt ngôt nhung sao vân xót xa đên thê !
Nhe nhàng mo cua, dăt xe ra khoi nhà, mình quên ca so hãi... 2h sáng...Con đuong nhu nho lai, dài ra, sâu hun hút. Đêm. Chi có gió điên cuông và su im lăng ngu tri...
Nhung bãi rác that to bên đuong, vai nguoi lao công lăng le; nhung nguoi boi rác cân cù, chiu đung; vài nguoi bán hàng ăn sáng ven lê đuong đã thăp lua, băt đâu 1 ngày muu sinh...
Minh goi điên cho anh Hùng - Hùng vua vào ca đuoc vài tiêng. Goi cho anh Thach, 2 anh em đung cho truoc cua nhà Sâm. Chi có 2 anh em voi bóng đêm và tiêng gio rit. Tu nhiên moi ngôn tu đêu bât luc, vài loi trao đôi nhat nheo giua 2 đua thât vô duyên.
Xe đua me, Sâm và aTùng, cNhung tu bênh viên vê đên cua... Lanh ngăt... Anh Hùng trôn viêc, mây anh em ngâm ngùi ngôi căt cho me Sâm tung cái cúc áo...
Sâm mât me... Can đam Sâm nhé !
Mình chăng còn co hôi nói đùa, gia la môi lân 2 đua đinh đi choi mà so bi măng : " Me a, 2 tui con ê thât rôi, mùng 1 nào 2 đua cũng đi Chùa câu duyên nhung không ai chung, không Phât nào ban duyên cho,nên gio tui con tu đi tìm nhé! "... Mình thuong xoa xuê me băng câu nói đua ây rôi 2 đua căp nhau đi, cuoi khanh khách...
Hêt rôi me oi!

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2008

Khung trời mùa cũ...


Đang o nhà cô Nga + thây Vy - noi luu dâu bao ki niêm cua 1 thoi... Góc sân quen hay đê xe đap, dãy bàn ghê voi chiêc bang đen cua nhung ngay xua ây - 9/1 và 9/2 - bao hăn hoc, ganh đua, gio nhìn lai chi còn yêu thuong, găn bó...
1 buôi trua rôn rã tiêng cuoi. Cái bàn tròn chât ních. Thây cô oi lu hoc trò nho ngày nào đa lon, đua làm me, làm cha; đua kĩ su, giang viên, đua theo nghiêp thây-nôi nghiêp cô, đua gui loi hoi thăm vê tu chân troi du hoc... Thành công, truong thanh, vung vàng, đay ban linh... Nhân ra đuoc 1 thoang cô ngôi lăng lai - hiêu, cam nhân đuoc dòng suy nghĩ đang chay trong lòng cô...
Mình đang ngôi đây cho điên thoai cua đua hoc trò 1 thoi làm mình đau khô. Cuôc vui chuân bi băt đâu thi mình nhân đuoc điên thoai : " Em - Bao Toàn đây cô. Ban em bi đanh chân thuong so nao đang câp cuu o bênh viên còn em đang bi công an phuong goi. Cô qua đi!" . Vân cái giong nói ngô nguoc, thanh thoi . Toàn biêt mình luôn hêt lòng vì em, vây mà ngày ây mình vân không đu suc đê níu giu bàn chân khát khao tu do đê đuoc quây phá . Em bi đuôi khoi làng. Sau 1 năm gap lai, lop 6A ngày nào gio văng bóng 1 khuôn măt thân thuong... Lòng xót xa, triu nang...
Đâu năm hoc, cho viêt bài tâp làm văn " Kê lai ki niêm ...", chêt lăng nguoi truoc bài làm cua Bá Thăng. Em đã tung bât bình vì " tai sao cô luôn uu ái cho Bao Toàn, cô đã tung nhiêu lân kiêm điêm mà nó vân không bi đuôi , làm anh huong nhiêu đên tâp thê?...". Nhung dòng chu chât vân ... Bá Thăng oi em không hiêu răng 1 tâp thê manh không phai là 1 tâp thê trong sach sau khi đa loai tru nhung phân tu xâu mà 1 tâp thê chi đúng nghia là tâp thê khi nó biêt cam hoa nhung con nguoi xâu đê ho hoa chung voi nhip sông, hoc tâp cua moi nguoi, trai tim ho phai đâp cùng nhip voi nhung trai tim còn lai. Đó phai là 1 ngôi nhà voi nhung con nguoi hêt lòng vì nhau, có trách nhiêm voi nhau...Cô yêu thuong, uu ái BT nhu thê vây mà vân thât bai, em thây không ? Tâp thê minh voi hon 40 con nguoi cuôi cùng không thăng nôi vài ke xâu lang thang đâu đuong, xo cho... Ho đa lôi tuôt BT ra khoi vòng tay cua cô trò mình... 1 bài hoc xuong máu...