Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Còn tuổi nào cho em?????????????????


Nó vẫn xinh xắn chứ? Ko! Nó già dã man. Chỉ ánh mắt đa đoan của nó là ko tuổi. Sự đa đoan vì thế mà bám riết.

Cứu cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Có ai có thể nói cho em biết tại sao tự dưng hình nền blog của e tự động bị thay đổi thành ra như thế này không ???????????????????????????????????????????